Bildirilerde Aranacak Özellikler

 

BİLDİRİLERDE ARANACAK ÖZELLİKLER

 

  • Bildiri dili Türkçe, İngilizce veya Arapça dillerinden biri olabilir.
  • Bildiriler bilimsel, özgün ve daha önce yayınlanmamış olmalıdır.
  • Bildiri özetleri konuyu açıklamalı ve en fazla 300-500 kelime olmalıdır.
  • Son başvuru tarihinden sonra gönderilecek bildiri özetleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Bildiri metinleri 12, dipnotlar 9 punto ve bir satır aralığı ile Microsoft-Office (Word) ortamında yazılmalıdır.
  • Bildiri metinleri en fazla A4 ebadında 15 sayfayı geçmemelidir.