Bildirilerde Aranacak Özellikler

BİLDİRİLERDE ARANACAK ÖZELLİKLER

Bildiri dili Türkçe, İngilizce veya Arapça dillerinden biri olabilir.

Bildiriler bilimsel, özgün ve daha önce yayınlanmamış olmalıdır.

Bildiri özetleri konuyu açıklamalı ve en fazla 200 kelime olmalıdır.

Son başvuru tarihinden sonra gönderilecek bildiri özetleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bildiri metinleri 11, dipnotlar 9 punto ve bir buçuk satır aralığı ile Microsoft-Office (Word) ortamında yazılmalıdır.

Bildiri metinleri en fazla A4 ebadında 15 sayfayı geçmemelidir