Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyeleri

 Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR    Dekan (Başkan)
 Prof. Dr. Mehmet Fatih KÖKSAL  Üye
 Prof. Dr. Halil APAYDIN  Üye
 Prof. Dr. Kemal POLAT  Üye
 Doç. Dr. Recep Orhan ÖZEL  Üye 
 Doç. Dr. Nevzat AYDIN  Üye
 Dr. Öğr. Üyesi Davut AĞBAL  Üye
 Fatma Begüm TOKUL  Fakülte Sekreteri

 

 Senato Üyesi: Doç. Dr. Recep Orhan ÖZEL