Fakülte Kurulu

Fakülte Kurulu Üyeleri

 Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR  Dekan (Başkan)
 Dr. Öğr. Üyesi Hasan YERKAZAN  Temel İslam Bilimleri Bölümü Başkanı
 Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül GÜN  Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Başkanı
 Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR  İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Başkanı
 Dr. Öğr. Üyesi M. Akif ALTUNIŞIK  Üye
 Fatma Begüm TOKUL  Fakülte Sekreteri